Concept Werkplan 2014-2015

Het (verder) volgen van de  voortgang van de behandeling van het wetsontwerp  Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren. Het waar mogelijk en in ruimer verband naar voren brengen van de zienswijze daarop en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Zodra het wetsvoorstel is aangenomen in de Eerste Kamer zal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de normalisering…

Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren is een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer. Het voorstel werd in november 2010 ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) en is op 4 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, het lid Bontes, CDA, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor. Het…