Knelpunten en kansen Wnra

Inwerkingtreding: In principe op 1 januari 2020. Dus over een half jaar! Wat moet u als zittende ambtenaar doen?: Voorlopig verandert er voor u nog niets. De invoering van de Wnra cq het privaat arbeidsrecht, wordt de komende maanden voorbereid. Uw werkgever/leidinggevende informeert u er tijdig over. Nota bene: Wél kunnen er nu al gevolgen ontstaan…