Hybride Werken bij de rijksoverheid

Onlangs is een nota gepubliceerd van BZK met als titel ‘Hybride werken als uitgangspunt voor werken bij het Rijk’. Daarin is ook opgenomen dat dit sociale experiment, dat is gestart als gevolg van de Covid-19 pandemie, heeft geleerd dat rijksambtenaren behoefte hebben aan een nieuwe balans tussen werken thuis, op kantoor/locatie of onderweg. Deze notitie…