Hybride Werken bij de rijksoverheid

Onlangs is een nota gepubliceerd van BZK met als titel ‘Hybride werken als uitgangspunt voor werken bij het Rijk’. Daarin is ook opgenomen dat dit sociale experiment, dat is gestart als gevolg van de Covid-19 pandemie, heeft geleerd dat rijksambtenaren behoefte hebben aan een nieuwe balans tussen werken thuis, op kantoor/locatie of onderweg. Deze notitie…

Nieuwsbericht CAO Rijk

Afgelopen maandag heeft de werkgever Rijk een nieuw CAO-bod gepresenteerd.  Zeer velen lieten de bonden weten dat dit bod te slecht is om serieuze onderhandelingen te kunnen starten. Dat hebben we de werkgever Rijk laten weten. De werkgever Rijk was onder de indruk en geraakt door de reacties, maar blijft desondanks vasthouden aan zijn standpunt…

Knelpunten en kansen Wnra

Inwerkingtreding: In principe op 1 januari 2020. Dus over een half jaar! Wat moet u als zittende ambtenaar doen?: Voorlopig verandert er voor u nog niets. De invoering van de Wnra cq het privaat arbeidsrecht, wordt de komende maanden voorbereid. Uw werkgever/leidinggevende informeert u er tijdig over. Nota bene: Wél kunnen er nu al gevolgen ontstaan…