R. van de Laar, Rob

Voorzitter

Werkzaam geweest als internationale project coördinator bij het CBS

Voorzitter van de Vereniging sinds 2002

Belast met de taken naast het lidmaatschap van de Sector Functionarissen Overheid (FO) en lid van de BAC

J.F. Burger, Jan

Vicevoorzitter

Werkzaam geweest in diverse HRM-functies bij het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Economische Zaken
Eerste aanspreekpunt voor de leden bij vragen van arbeidsvoorwaardelijke aard, waaronder arbeidsconflicten
Lid van diverse adviescommissies op het terrein van HRM

dr. F.R. van Dijken, Folchert

Secretaris

Werkzaam geweest bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Algemene secretariële werkzaamheden voor de Vereniging
Notuleren van de bestuurs-en overige vergaderingen van de Vereniging
Zorgt voor het jaarverslag en de contacten met de KvK
Is lid van het bestuur van de sector FO

drs. E. van Waegeningh, Evert

Penningmeester

Werkzaam bij het ministerie van financiën
Zorgt voor het financieel beheer van de Vereniging
Zorgt voor het financieel jaarverslag de jaarrekening
Doet jaarlijks de contributie voorstellen
Onderhoud de ledenadministratie

Mw. W.J.M. Koppers, Willie

Lid medezeggenschap

Werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Zorgt voor de contacten medezeggenschap
Volgt voor het bestuur de ontwikkelingen van de medezeggenschap
Lid van het DGO en GO DJI

drs. R.M.J. Voorthuis, Ronald

Lid beleidszaken

Werkzaam geweest op het terrein van de openbare orde en veiligheid bij het  ministerie van Veiligheid en Justitie
Ondersteunt het bestuur met beleidszaken
Is lid van het bestuur van de sector FO.

ERELEDEN

Ir. P.L. Noelmans

G. Beekman Fa

Ir. W.T. Leegte

J.P. Oosterhout