Ik teken bezwaar aan!

Ik teken bezwaar aan tegen de eventuele gevolgen van het invoeren van de Wet Toekomst Pensioenen voor mijn (toekomstige) pensioen !

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren is besloten het pensioenstelsel drastisch te wijzigen. Dat heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die recentelijk door de Tweede kamer is aangenomen.

Lees verder

Vervolgdebat: Bouwen aan vertrouwen

Het vertrouwen in de overheid blijft een actueel thema. Dat blijkt ook weer uit de verkiezing voor de Provinciale Staten op 15 maart. Daarom organiseren de leerstoelen van het CAOP opnieuw een debat rond het thema Bouwen aan vertrouwen. Op 22 mei 2023 van 15.30 tot 17.00 uur gaan de CAOP-hoogleraren met elkaar en andere deskundigen in gesprek over dit thema onder leiding van Marianne van den Anker. We nodigen je graag uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en deel te nemen aan het gesprek.

Lees verder

Overheidservaringen: Australië versus Nederland

Ontdek de Australische overheidservaringen in vergelijking met die van Nederland tijdens ons aankomende event op woensdag 5 april 2023. Het belooft een interessante middag te worden. Andrew Podger, voormalig secretaris-generaal (SG) van het Australische ministerie van Volksgezondheid, en Roel Bekker, voormalig SG van VWS, zullen samen met enkele hoogleraren van het CAOP uitgebreid ingaan op de ervaringen van de Australische overheid.

Lees verder

Training: Van werkdruk naar werkplezier (CNV)

Tijdens deze training van CNV leer je werkdruk om te zetten in prettige motivatie, zodat het gevoel van achter de feiten aan te lopen verdwijnt. Je leert beter om te gaan met je beschikbare tijd (timemanagement) en krijgt het overzicht weer terug door helder te plannen. Praktische oplossingen blijken samen een heel nieuwe manier van werken op te leveren, waarmee je positief aan het werk blijft.

Lees verder

Leerlijn ‘Gezond het nieuwe jaar in’

Het is januari en dus tijd om goede voornemens om te zetten in daden! Wil jij beter slapen? Je vakantiekilo’s eraf trainen? Veerkrachtiger worden of financieel fit worden? Dan ben je bij het A+O fonds Rijk aan het juiste adres!

Vanaf vandaag staat de gratis nieuwe leerlijn ‘Gezond het nieuwe jaar in’ online. De leerlijn bestaat uit 10 speciaal uitgekozen modules die jou gaan helpen om je goede voornemens waar te maken.

Lees verder

Oprichting Vereniging Sector CMHF Overheid

Binnen de CMHF zijn de Sectoren Functionarissen Overheid (FO) en Lagere Overheden (LO) samengegaan in de Vereniging Sector CMHF Overheid. Deze vereniging is opgericht op 20 oktober 2022 en heet kortweg CMHF Overheid.

Door de oprichting van de CMHF Overheid blijft de merknaam CMHF bestaan. De CMHF Overheid kan cao’s voor haar leden afsluiten.

Lees verder

Hooglerarendebat n.a.v. Prinsjesdag 2022

Centraal tijdens dit debat stond de vraag: wat is het verwachte effect van de nieuwe plannen van het kabinet op het vertrouwen in de overheid?

Secretaris Eelke Turkstra maakte een impressie van dit debat.

Kwaliteit openbaar bestuur / rol van de overheid

Het ontbreekt de regering aan visie. Er is wel sprake van een (neo-liberale) visie onder het regeringsbeleid. Die visie behelst vertrouwen op de vrije marktwerking, niet veel sturen/ingrijpen en een terugtredende overheid.

Dat laatste is ook nogal een opgave als crisis op crisis zich opstapelt en sturing juist geboden is.

De overheid lijkt ongestructureerd en ad hoc te reageren. Er ontbreekt een strategie. Er wordt niet gekozen. Van een terugtredende overheid zou je verwachten dat er taken worden afgestoten.

Door het gebrek aan visie wordt niet gewerkt aan de overstap van verzorgingsstaat naar verzorgingssamenleving. De overheid schiet ook tekort in het faciliteren van de inmiddels complexe samenleving.

Het regeerakkoord is in gang gezet om het vertrouwen terug te krijgen. Maar het wordt overschaduwd door affaires zoals het Groninger gas, de kinderopvangtoeslag en stikstof. Het gebrek aan visie en keuzes maken is er juist de oorzaak van dat we in deze crisissen zitten. Als we niet oppassen loopt Nederland vast. Om dit te voorkomen moet de collectieve sector groter.

De overheid ontbeert vertrouwen en gezag om te voorkomen dat Nederland niet vastloopt. Hoe kan het dat een gezaghebbende Remkes van stal moet worden gehaald om problemen op te lossen, terwijl een minister dit zelf zou moeten doen.

Het huidige crisismanagement van de overheid is symboolpolitiek. Er moet een analyse worden gemaakt van de vraag hoe we aan deze problemen komen.

Conclusie: de kwaliteit van het openbaar bestuur lijdt onder het gebrek aan visie.

Sociale veiligheid en integriteit / cultuur

Het functioneren van de Tweede Kamer lijdt onder teveel aandacht voor expressieve politiek met bedreigingen en emoties. Een sfeer waarin kamerbrieven interessanter zijn dan de Miljoenennota. Bepaalde Tweede Kamer leden schreeuwen om aandacht en krijgen die ook. Daarbij zorgen de media voor een multipliereffect.

Het lijkt ondertussen helaas structureel te zijn dat Tweede Kamer leden burn-out ’s krijgen en worden bedreigd. Dit is slecht voor het vertrouwen in de overheid. Dit vraagt om een integriteits- en sociaal veiligheidsplan. Het wordt ook tijd dat de integriteitscommissie bij BZK nieuw leven wordt ingeblazen. De aanstelling van Mariëtte Hamer als regeringscommissaris is een plus.

Binnen de overheid zou meer moeten worden gedaan aan talentontwikkeling en het bevorderen van een leercultuur, meer moeten worden samengewerkt en een overstap worden gemaakt van gesloten naar open.

  • 1
  • 2
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.
© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.