Oprichting Vereniging Sector CMHF Overheid

Binnen de CMHF zijn de Sectoren Functionarissen Overheid (FO) en Lagere Overheden (LO) samengegaan in de Vereniging Sector CMHF Overheid. Deze vereniging is opgericht op 20 oktober 2022 en heet kortweg CMHF Overheid.

Door de oprichting van de CMHF Overheid blijft de merknaam CMHF bestaan. De CMHF Overheid kan cao’s voor haar leden afsluiten.

Lees verder

Hooglerarendebat n.a.v. Prinsjesdag 2022

Centraal tijdens dit debat stond de vraag: wat is het verwachte effect van de nieuwe plannen van het kabinet op het vertrouwen in de overheid?

Secretaris Eelke Turkstra maakte een impressie van dit debat.

Kwaliteit openbaar bestuur / rol van de overheid

Het ontbreekt de regering aan visie. Er is wel sprake van een (neo-liberale) visie onder het regeringsbeleid. Die visie behelst vertrouwen op de vrije marktwerking, niet veel sturen/ingrijpen en een terugtredende overheid.

Dat laatste is ook nogal een opgave als crisis op crisis zich opstapelt en sturing juist geboden is.

De overheid lijkt ongestructureerd en ad hoc te reageren. Er ontbreekt een strategie. Er wordt niet gekozen. Van een terugtredende overheid zou je verwachten dat er taken worden afgestoten.

Door het gebrek aan visie wordt niet gewerkt aan de overstap van verzorgingsstaat naar verzorgingssamenleving. De overheid schiet ook tekort in het faciliteren van de inmiddels complexe samenleving.

Het regeerakkoord is in gang gezet om het vertrouwen terug te krijgen. Maar het wordt overschaduwd door affaires zoals het Groninger gas, de kinderopvangtoeslag en stikstof. Het gebrek aan visie en keuzes maken is er juist de oorzaak van dat we in deze crisissen zitten. Als we niet oppassen loopt Nederland vast. Om dit te voorkomen moet de collectieve sector groter.

De overheid ontbeert vertrouwen en gezag om te voorkomen dat Nederland niet vastloopt. Hoe kan het dat een gezaghebbende Remkes van stal moet worden gehaald om problemen op te lossen, terwijl een minister dit zelf zou moeten doen.

Het huidige crisismanagement van de overheid is symboolpolitiek. Er moet een analyse worden gemaakt van de vraag hoe we aan deze problemen komen.

Conclusie: de kwaliteit van het openbaar bestuur lijdt onder het gebrek aan visie.

Sociale veiligheid en integriteit / cultuur

Het functioneren van de Tweede Kamer lijdt onder teveel aandacht voor expressieve politiek met bedreigingen en emoties. Een sfeer waarin kamerbrieven interessanter zijn dan de Miljoenennota. Bepaalde Tweede Kamer leden schreeuwen om aandacht en krijgen die ook. Daarbij zorgen de media voor een multipliereffect.

Het lijkt ondertussen helaas structureel te zijn dat Tweede Kamer leden burn-out ’s krijgen en worden bedreigd. Dit is slecht voor het vertrouwen in de overheid. Dit vraagt om een integriteits- en sociaal veiligheidsplan. Het wordt ook tijd dat de integriteitscommissie bij BZK nieuw leven wordt ingeblazen. De aanstelling van Mariëtte Hamer als regeringscommissaris is een plus.

Binnen de overheid zou meer moeten worden gedaan aan talentontwikkeling en het bevorderen van een leercultuur, meer moeten worden samengewerkt en een overstap worden gemaakt van gesloten naar open.

Inclusiviteit

Bij de VDNA geloven we namelijk dat gemengde teams, in de breedste zin van het woord, bijdragen aan een goede sfeer en betere resultaten. Zo kun je bijvoorbeeld specifiekere dienstverlening bieden of vraagstukken van een goed passende oplossing voorzien. Inclusiviteit biedt kansen en zorgt voor relevante kennis. Dit omdat er vanuit meerdere perspectieven gekeken kan worden.

Ambtenaren met een arbeidsbijzonderheid bieden, in hun functie, belangrijke meerwaarden aan het Rijk. Uiteraard vanwege de talenten die ze hebben, maar ook door het delen van hun specifieke kennis en ervaringen. Er kan daardoor op een completere manier gekeken en vervolgens gehandeld worden. Bovendien is het wenselijk om als overheid een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van de maatschappij.

De VDNA zet zich in om ambtenaren met een arbeidsbijzonderheid of specifieke behoeften de juiste erkenning en de nodige faciliteiten te laten krijgen, zodat ze goed kunnen functioneren. Dat begint bij het creëren van een inclusieve werksetting waar alle medewerkers erbij horen. Om de talenten van alle medewerkers tot hun recht te laten komen, zijn goede faciliteiten noodzakelijk. Het maakt niet uit of dat om een kolfruimte of stilteruimte, een aangepast bureau of specifieke hulpmiddelen gaat. Nog belangrijker is dat iedereen er èlke dag bij hoort en voor vol wordt aangezien. Wij van de VDNA geloven erin. Jij ook?

Hybride werken

Bij hybride werken is er altijd sprake van maatwerk. Met hybride werken heb je als ambtenaar de ruimte (om in overleg met je leidinggevende) zelfstandig bewuste keuzes te maken in het hoe, wanneer, waar en met wie je samenwerkt: op kantoor, thuis of elders.

Het maken van goede afspraken is hierbij essentieel. Zowel in teamverband, als tussen medewerker, teamgenoten en leidinggevende(n) Vanuit goed werkgever- en werknemerschap wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met elkaars belangen.

Het hybride werken zorgt ervoor dat je sneller kunt switchen tussen werk- en privé, wel is het belangrijk om je grenzen goed te bewaken. Veel mensen ervaren dat ze productiever zijn. Ook op financieel vlak heeft het hybride werken invloed. Houd dus goed in de gaten wat het voor jouw eigen situatie betekent.

Het bestuur van de VDNA heeft in de vergadering van 18 augustus 2021 het bijgevoegde discussiedocument vastgesteld. (LINK) De ontwikkeling van het hybride werken binnen de sector rijk staat hierin centraal. We zullen deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.
© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.