Pensioenen: Hoofdlijnenresultaat

15 december jl. hebben de sociale partners in de Pensioenkamer een hoofdlijnenresultaat bereikt over het vernieuwen van de pensioenregeling van het ABP en de overgang op basis van de Wet toekomst pensioenen. Onze vereniging is via de CMHF vertegenwoordigd in de Pensioenkamer.

Lees verder

Cao-onderhandelaars willen aan de slag

De cao-onderhandelaars van onder andere CMHF Overheid zijn druk in gesprek over een reparatie cao voor Rijksmedewerkers. De loonstijging van rijksmedewerkers blijft op dit moment achter bij die van andere (overheids)werkgevers. Om de gestegen kosten van levensonderhoud te kunnen betalen is er verandering nodig.

De komende weken gaan de de onderhandelaars van FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV overheid en CMHF Overheid gezamenlijk aan de slag om te kijken of er nog in februari een nieuw cao kan worden afgesproken.

Lees verder

Naar een responsieve, proactieve overheid

De regeringscommissaris Informatiehuishouding waardeert de ambities van de SG’s in hun brief aan de informateur (zie elders op deze pagina).
Om die ambities te vervullen en aan te vullen acht hij een transformatie nodig naar een responsieve, proactieve overheid. Daarvoor stelt hij voor af te stappen van het huidige sturingsmodel en te zoeken naar een andere organisatievorm.
Deze verandering zou volgens hem kunnen door middel van de digitale transformatie. Dus met meer inzet van digitale technologieën. Èn, met een meer samenwerking tussen de departementen. Deze transformatie gaat uit van een oprechte interesse in de zorgen van burgers, over visie, over het moreel kompas van de ambtelijke dienst, over aandacht voor de uitvoeringsproblematiek om zo falend beleid te corrigeren. Kortom over een cultuur en organisatie waar de overheid er voor alle burgers is. Wij vinden de suggesties van de regeringscommissaris waardevol. Lees hier de brief van de regeringscommissaris.

Lees verder

Brief van de gezamenlijke SG’s aan formateur Plasterk

Recent stuurden de gezamenlijk SG’s  een brief naar informateur Plasterk. In deze brief staat een veelheid van onderwerpen die ons raken.
In de brief geven de SG’s aan dat wij ambtenaren naar aanleiding van o.a. de toeslagenaffaire en Groningen willen zoeken naar een andere manier werken. Zij pleiten daarbij voor het centraal stellen van de burger en de samenleving. Voor werken aan nodige herstel van vertrouwen in de overheid. En voor een nieuwe manier waarop politiek en ambtenaren samenwerken binnen de overheid. Ze dringen er daarbij op aan om de ambtenaar voor zijn werk de juiste randvoorwaarden te bieden. Sociale veiligheid wordt daarbij speciaal genoemd.
Al met al krijgen wij een warm gevoel van deze brief en bevelen het lezen daarvan van harte aan.

Lees verder

Oproep klankbord Ambtelijk Vakmanschap

De Werkgroep Ambtelijk Vakmanschap heeft voorgesteld om een Klankbord Ambtelijk Vakmanschap in te richten.

Tot nu toe wisten verscheidene leden hun weg te vinden naar onze vereniging voor het oplossen van problemen en het meedenken bij dilemma’s. Vaak is een luisterend oor genoeg. Soms leidt het tot het inschakelen van rechtsbijstand.

Lees verder

Save the date

De Werkgroep Ambtelijk Vakmanschap heeft in een notitie voorstellen uitgewerkt om de positie van ambtenaren te verstevigen.
Deze notitie wil het bestuur voorleggen aan de leden in een ledenbijeenkomst.
Noteer daarom de datum 28 februari alvast in je agenda. De bespreking zal plaatsvinden bij het ROC Mondriaan, Kon. Marialaan 9 te Den Haag en start op 15:00 uur.
Naar verwachting zal de notitie begin februari je worden toegezonden.

Werkgroep Pensioen

Sinds de ALV van 2023 is de Werkgroep Pensioen actief binnen onze vereniging.

Het zal je zijn opgevallen dat er regelmatig in onze nieuwsbrief en op onze site artikelen van de hand van deze werkgroep verschijnen. De werkgroep wil ons zoveel mogelijk informeren over ons pensioen. Zeker sinds vorig jaar de wet toekomst pensioenen (WTP) door het parlement is vastgesteld. Wat de gevolgen zijn van de Tweede Kamerverkiezing voor de WTP is nog niet duidelijk.

Lees verder

Werkgroep Ambtelijk Vakmanschap

De ALV van 2023 heeft de Werkgroep Ambtelijk Vakmanschap binnen onze vereniging ingesteld.

De ALV erkent het belang van het ambtelijk vakmanschap voor zowel de ambtenaar zelf als voor de overheid. Het ambtelijk vakmanschap dient dan ook met alle beschikbare middelen te worden bevorderd.

Wat het doel is van de werkgroep en hoe ze dat wil bereiken lees je hier.

Tweede interview met Fabian Ouwehand

Dit is het tweede interview met Fabian Ouwehand, lid van de VDNA en sinds 2022 lid van het verantwoordingsorgaan van het ABP. De interviews worden periodiek gehouden in het kader van informatieverzameling over de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.