Missie, visie, doelstellingen

Doel VDNA

Het is ons doel om zowel de individuele als de gemeenschappelijke belangen te behartigen van ambtenaren bij de sector Rijk. Verder zijn we er voor de gepensioneerde ambtenaren van de sector Rijk. Ook zetten wij ons graag in voor functionarissen met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die van deze sector. VDNA is tevreden als wij iets hebben kunnen bereiken voor onze beroepsgroep, een grote groep mogen vertegenwoordigen en een belangrijke rol spelen in het functioneren van de overheid.

VDNA staat voor

Ambtelijk vakmanschap

Integer, vakbekwaam, alert, inspirerend en verantwoordelijk. Wij hebben voelsprieten voor nieuwe ontwikkelingen. Wij reageren hier op een actieve manier op, om zo ons vakmanschap te stimuleren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de cao-kant van het thuiswerken, heeft dat allerlei consequenties, onder meer voor de bezoldiging. Thuiswerken zorgt voor minder intensief contact met je (directe) collega’s, hoe ondervang je dit? Wat gebeurt er met de kantoren die minder intensief gebruikt worden? Over zulke vraagstukken denken we graag mee.

Bovendien organiseren we themabijeenkomsten, zodat mensen met elkaar in contact kunnen komen. Hierbij werken we regelmatig samen met Stichting Beroepseer, onder meer als het gaat om onderwerpen als de ambtelijke status en de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar.

Wij zijn vakgenoten en vormen met elkaar een beroepsgroep. Wij willen vanuit de VDNA het ambtelijk vakmanschap bevorderen en professionaliseren. Dit doen we bijvoorbeeld door intervisies en actuele onderwerpen met elkaar te bespreken. Door elkaar te bevragen en ervaringen met elkaar te delen, kunnen we van elkaar leren.


Onze ambitie

Samenwerken

We zijn onderdeel van de overheid en hebben hierin een rol als constante factor. We willen graag helpen gedegen plannen op te stellen. Gedegen plannen opstellen die haalbaar zijn en ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Ambitieuze plannen zijn prima, zolang er maar nagedacht is over het HOE. Hierover willen we graag meedenken. 

Ook willen we graag constructief blijven overleggen met de dienstleiding. Een ieder is gebaat bij een goede overheid. Dat begint met het hebben van goed personeel. Wij pretenderen dat wij goed vakmanschap stimuleren en dat is ons gemeenschappelijke belang. We willen graag de handen ineen slaan en goed samenwerken met de dienstleiding en de (gepensioneerde) werknemers binnen de sector Rijk. We willen ook graag een spiegel zijn voor de organisatie.

Waarom je lid wilt worden van VDNA

Als lid kun je via ons bovendien beroep doen op juridische bijstand. Niemand zit daar op te wachten, maar als je het nodig mocht hebben, ben je blij dat het er is. Wij fungeren graag als tussenpersoon en regelen de juiste hulp voor jou. Ook hebben we een collectiviteitsverzekering bij Ohra, dus dat betekent dat je een mooie korting kunt krijgen op je verzekering(en)
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.