cao

De VDNA komt naast het ambtelijk vakmanschap op voor goede arbeidsvoorwaarden van haar leden.

Arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een cao. De cao voor rijksambtenaren heet CAO Rijk. Een cao heeft een bepaalde looptijd. Elke keer als een cao afloopt wordt er met de werkgever van de rijksambtenaren onderhandeld over een nieuwe cao. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Minister BZK, is de werkgever van de rijksambtenaren.

Cao-onderhandelingen met de Minister BZK mogen (wettelijk) alleen door de vakbonden worden gevoerd. Daarom heeft de VDNA de belangenbehartiging van haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden opgedragen aan vakbond CMHF. Dit kan omdat de VDNA is aangesloten bij de CMHF. Een deel van de contributie die je betaalt aan de VDNA, wordt afgedragen aan de CMHF om een cao-onderhandelaar in dienst te kunnen nemen. Bij de CMHF is dhr. Jan Hut onderhandelaar voor de Sector Rijk.

Zodra er een onderhandelingsresultaat is wordt dit eerst voorgelegd aan de bij de CMHF aangesloten beroepsverenigingen. Als lid van de VDNA mag je dus je mening geven over dit resultaat. Pas als alle bij de CMHF Sector Rijk aangesloten beroepsverenigingen, waaronder de VDNA in meerderheid instemmen met het behaalde resultaat, kan het onderhandelingsakkoord worden getekend.

Laatstelijk is dat gebeurd op 11 juli 2022. De looptijd van deze cao is van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024.

De CAO Rijk 2022 – 2024 vind je hier

VDNA leden zijn in zijn algemeenheid tevreden met deze cao. Natuurlijk is het teleurstellend dat de loonstijging geen pas houdt met de in 2022 extreem opgelopen inflatiecijfers. Het getuigt daarentegen ook van realisme van de leden door toch in te stemmen met het onderhandelingsresultaat. Vanwege een relatief sterkere ophoging van de lagere salarisschalen is daar nog wel enigszins sprake van het bijhouden van de inflatie. Dit is op zich mooi, echter wordt zo op leden van de VDNA, die veelal in de middelbare en hogere schalen zitten, wel een betrekkelijk groot beroep gedaan op hun solidariteit.

De PAS-regeling was niet langer houdbaar en is afgeschaft. De VDNA is tevreden met de overgangsregeling en met de, in verband met de afschaffing van de PAS-regeling, aangepast IKB (individueel keuze budget).

Voor de volgende cao bestaan nu al wensen. Zo moet de waardering van functies in de uitvoering meer aandacht krijgen.

Wij denken ook na over de mogelijkheden om via de cao het aanzien en de waardering van de ambtenaar te verbeteren. De overheid, waar de ambtenaar deel van uitmaakt, functioneert niet goed. De toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van. Deze affaire heeft niet alleen geleid tot de val van het kabinet, maar heeft ook de beroepseer van de rijksambtenaar aangetast.

Tijdens de langdurige onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord heeft de Sector Rijk van de CMHF, waarin de VDNA zitting heeft, een Deltaplan gepresenteerd. In dit Deltaplan worden  voorstellen gedaan om de publieke sector weer in zijn kracht te zetten. Deze voorstellen kunnen het beste worden verwezenlijkt door ze op te nemen in een cao.

Het Deltaplan Publieke Sector CMHF: Rijksoverheid vind je hier

Als lid van de VDNA kun je invloed uitoefenen op je cao. Niet alleen door je mening te geven op het concept resultaat van de cao-onderhandeling, maar ook al vooraf. Jaarlijks heeft de VDNA contact met de cao-onderhandelaar om wensen van of namens haar leden t.a.v. een nieuwe cao kenbaar te maken. Veel van deze wensen zijn vastgelegd in het hierboven genoemde Deltaplan. Maar kijk ook even bij “Beleid” om te zien wat de VDNA wil bereiken. Klik hier om je eventuele voorstellen en wensen kenbaar te maken. Als lid van de VDNA neem je zo zelf je verantwoordelijkheid voor jouw arbeidsvoorwaarden.. Bovendien is lid zijn van een vakbond gewoon heel solidair. Nog geen lid? Meld je snel aan.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.