vereniging de nieuwe ambtenaar

Word nu lid!

Als lid van de VDNA worden je belangen behartigd door vakcentrale VCP en vakbond CMHF. Sta je voor goed vakmanschap, het verstevigen van je positie, je deskundigheid bevorderen, leren van en met elkaar en jezelf profileren? Dan kun je direct lid worden door jezelf aan te melden. 

7 voordelen van lid worden van de VDNA

Dit zijn 7 voordelen van het lidmaatschap van de VDNA.

Onderdeel uitmaken van een beroepsvereniging

Ambtelijk vakmanschap – Wij zijn vakgenoten en hebben met elkaar een beroepsgroep. Wij willen vanuit de VDNA het ambtelijk vakmanschap bevorderen en professionaliseren. Dit doen we bijvoorbeeld door intervisies en actuele onderwerpen met elkaar te bespreken. Door elkaar te bevragen en ervaringen met elkaar te delen, kunnen we van elkaar leren.

Een partner die met je meedenkt

Normalisering WNRA – De VDNA is meer dan een vakbond die enkel opkomt voor jouw belangen op het gebied van werk, inkomen en pensioen. Jouw identiteit als ambtenaar staat centraal. De  WNRA (Wet Normalisering Rijks Ambtenaren) is hierin belangrijk geweest. Maar wij vinden het bijvoorbeeld ook van belang dat de ambtseed wordt aangepast in samenhang met de instelling van een ambtelijke code. Wij onderschrijven de aanbevelingen uit het boek “Het recht op ambtelijk vakmanschap” van de Stichting Beroepseer (zie elders op deze site; bijvoorbeeld bij actuele topics?). Wij vinden dat de kwaliteit van en het vertrouwen in de overheid toeneemt als de ambtenaar als onderdeel van de overheid tegenspraak kan leveren. In het verlengde daarvan dien je als ambtenaar dien je beschermd te worden als je een opdracht pricipieel onjuist en niet in het algemeen belang vindt. De overheid is geen normale werkgever, maar afhankelijk van de politieke kleur die op dat moment regeert. Vanwege de veranderingen die de WRNA met zich meebracht, hebben we als bonden aangedrongen op een constructie met een RABA, (Rijksloket Advies Bemiddeling Arbeidszaken) HIer kun je terecht voor advies, informatie en ondersteuning. Op deze manier kunnen we in ieder geval zorgen dat je een partner hebt die met je meedenkt.

Lid zijn geeft recht op juridische bijstand

Een arbeidsconflict is nooit fijn. Op zulke momenten is het prettig als  er iemand is die met je mee kan denken en kan ondersteunen. Onze deskundige bekijkt of je kan worden bijgestaan door een gespecialiseerde jurist en zal je dan doorverwijzen. Op die manier ben je verzekerd van de juiste hulp.

Heb je juridische bijstand nodig? Klik dan hier.

Lid zijn geeft korting op je verzekering

We hebben een collectiviteitsverzekering via de CMHF bij de OHRA. Dat betekent dat je hier korting kunt krijgen op de af te sluiten verzekeringen:

Autoverzekering 5% korting
Woonhuisverzekering 5% korting
Inboedelverzekering 5% korting
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 5% korting
Rechtsbijstandverzekering 5%  korting
Permanente reisverzekering 5% korting
Gezinsongevallenverzekering 5% korting
Caravanverzekering 5% korting

Zie voor meer informatie de website van OHRA collectief.

Werkgever betaalt mee aan de kosten

Leden van de VDNA kunnen de kosten van het lidmaatschap gedeeltelijk terugvragen via de werkgever. Als je hier zelf niet uitkomt, stuur ons dan een e-mail.

Hoe meer leden, des te meer impact

Door de specialisten van de VDNA wordt namens onze leden mee onderhandeld over alles op het gebied van salaris, pensioenvoorzieningen en andere arbeidsovereenkomstige zaken.
Hoe meer leden, hoe sterker onze onderhandelaars staan in het overleg met de werkgever.

Medezeggenschap en directe inspraak in…

Als lid krijg je voorrang bij het vaststellen van de verkiezingslijsten voor de medezeggenschapsorganen. Tevens geldt dit voor de bijeenkomsten die betrekking hebben op medezeggenschap en professionaliteit in jouw beroep.

Contributie 2022 & 2023

Voor 10 euro per maand ben jij verzekerd van een vakbond die achter je staat, je ondersteunt en waar je actief je deskundigheid kunt bevorderen. Werkende leden betalen 120 EURO per jaar. Ben je met pensioen? dan kost het je slechts 55 EURO

Ben je klaar om je aan te melden? Schrijf je dan hieronder in en sluit je direct aan bij de vakbond die staat voor goed vakmanschap en je identiteit als ambtenaar.

Nu inschrijven

Voorwaarden

Wij willen opkomen voor de ambtenaar die werkzaam is/was bij de Rijksoverheid of een daaraan gerelateerde organisatie.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.