Organisatie & Bestuur

Algemene ledenvergadering

De VDNA is een vereniging. Besluiten worden genomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV), Deze Algemene Ledenvergadering is minimaal een keer per jaar en wordt voorbereid door het bestuur.  Het bestuur vertegenwoordigt de verenging naar buiten en neemt deel aan het overleg van het Sectorbestuur FO en de ledenraad van de CMHF.

Ook onderhoudt het bestuur de communicatie met de leden en is het verantwoordelijk voor de website en het uitbrengen van een nieuwsbrief.
Er wordt zes keer per jaar een thema-bijeenkomst georganiseerd. Het bestuur vergadert maandelijks. Vanuit het bestuur wordt deelgenomen aan de cao-Musea.

Beleid

De VDNA richt zich met name op de middelbare en hogere ambtenaren van de ministeries en daaronder ressorterende instellingen en diensten, als professionals.

Statuten

De regels waaraan de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar zich dient te houden zijn beschreven in de Statuten. De laatste statuten dateren van maart 2021.

drs. R.M.J. Voorthuis, Ronald

Voorzitter

Werkzaam geweest op het terrein van de openbare orde en veiligheid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

Ondersteunt het bestuur met beleidszaken Is lid van het bestuur van de sector FO.

De heer E. Turkstra, Eelke

Secretaris

Secretaris sinds 4 november 2020
Werkzaam als projectmanager bij Rijkswaterstaat tot 2017
Vanaf 2017 met pensioen

 

 

De heer L. Otten, Louis

Penningmeester

 

 

 

 

 

 

De heer E.J. van Broeckhuijsen,
Ernst-Jan

Bestuurslid

Ernst-Jan van Broeckhuijsen is in 2021 toegetreden tot het bestuur van de VDNA. Hij is strategisch adviseur bij het ministerie van J&V. Naast governance vraagstukken heeft hij als specialisme het oprichten en verzelfstandigen van uitvoeringsorganisaties. Hij richt zich binnen de VDNA op het versterken van de communicatie en de toekomst van de VDNA.

Mw. A.A.E. van Dijkhorst-Pichel, Angeline

Bestuurslid

Angeline van Dijkhorst-Pichel werkte bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van BZK. Zij onderhoudt contacten met medezeggenschapsorganen. Ook is zij lid van het departementaal georganiseerd overleg BZK en lid van de FOGO CMHF.

De heer S. de Beer, Sjoerd

Bestuurslid

Werkzaam bij het ministerie van BZK.

Gaat zich actief inzetten voor de leden van de vereniging die actief zijn in medezeggenschapsraden.

 

 

De heer Jonkheer, Hans

Bestuurslid
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.
© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.