Organisatie & Bestuur

Algemene ledenvergadering

De VDNA is een vereniging. Besluiten worden genomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV), Deze Algemene Ledenvergadering is minimaal een keer per jaar en wordt voorbereid door het bestuur.  Het bestuur vertegenwoordigt de verenging naar buiten en neemt deel aan het overleg van het Sectorbestuur FO en de ledenraad van de CMHF.

Ook onderhoudt het bestuur de communicatie met de leden en is het verantwoordelijk voor de website en het uitbrengen van een nieuwsbrief.
Er wordt zes keer per jaar een thema-bijeenkomst georganiseerd. Het bestuur vergadert maandelijks. Vanuit het bestuur wordt deelgenomen aan de cao-Musea.

Beleid

De VDNA richt zich met name op de middelbare en hogere ambtenaren van de ministeries en daaronder ressorterende instellingen en diensten, als professionals.

Statuten

De regels waaraan de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar zich dient te houden zijn beschreven in de Statuten. De laatste statuten dateren van maart 2021.

drs. R.M.J. Voorthuis, Ronald

Voorzitter

Functie binnen het bestuur: voorzitter, tevens lid van het bestuur van de sector FO.

Werkzaam geweest als beleidscoördinator op het terrein van de openbare orde en veiligheid bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De heer E. Turkstra, Eelke

Secretaris

Functie binnen het bestuur: secretaris.

Werkzaam geweest als projectmanager bij Rijkswaterstaat.

De heer L. Otten, Louis

Penningmeester

Functie binnen het bestuur: penningmeester, tevens bestuurslid van het Senioren Convent.
Louis is daarnaast Erelid – VDNA. 

Werkzaam geweest als Fiscaal inspecteur bij Rijkswaterstaat en binnen die organisatie namens de CMHF voorzitter van twee Ondernemingsraden.

Louis richt zich binnen de VDNA op kostenbeheersing en streeft daardoor naar een reële en stabiele contributie voor de leden.

De heer E.J. van Broeckhuijsen,
Ernst-Jan

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid.

Ernst-Jan is strategisch adviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid . (Governance vraagstukken met als specialisme het oprichten en verzelfstandigen van uitvoeringsorganisaties).

Hij richt zich binnen de VDNA op het versterken van de communicatie en de toekomst van de VDNA.
Ernst-Jan is daarnaast voorzitter van het oprichtingsbestuur van CMHF-Overheid.

Mw. A.A.E. van Dijkhorst-Pichel, Angeline

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid

Werkzaam geweest bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van BZK.

Angeline richt zich binnen de VDNA op het onderhouden van het contact met medezeggenschapsorganen en coördineert het bijhouden van de actuele ontwikkelingen op het terrein van pensioenen (o.a. de verwoording daarvan via de website van de VDNA). Daarnaast is zij lid van het decentraal georganiseerd overleg BZK en lid van de FOGO CMHF.

De heer S. de Beer, Sjoerd

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid

Werkzaam bij het ministerie van BZK.

Sjoerd zet zich o.a. in voor de leden van de VDNA die actief zijn in medezeggenschapsraden.

De heer Jonkheer, Hans

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid.

Werkzaam geweest als coördinerend beleidsmedewerker Internationale relaties bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (bilaterale relaties met de VS, Canada, Turkije en de landen van de Westelijke Balkan).

Hans richt zich binnen de VDNA op het coördineren van de tekstuele inbreng voor de website van de VDNA en het actueel houden daarvan. Daarnaast besteed hij bijzondere aandacht aan het onderwerp ‘Hybride werken’.

De heer E. Koops (Enno)

Bestuurslid

Functie binnen het bestuur: bestuurslid,

Enno is project- en programmamanager bij de rijksoverheid.

Hij richt zich binnen de VDNA o.a. op het thema ambtelijk vakmanschap.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.
© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.