Over de VDNA

VDNA, een sterke belangenorganisatie

De VDNA is een vakvereniging van met name middelbare en hogere rijksambtenaren. Onze beroepsgroep bestaat bij de VDNA uit een vakbondsgedeelte en een vakvereniging. Voor het vakbondsgedeelte maken we gebruik van de kennis en kunde van onze cao onderhandelaar Jan Hut van het CMHF.  Hij zit tijdens de cao onderhandelingen, mede namens ons, aan tafel bij de minister van binnenlandse zaken en probeert onze leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hoe groter onze achterban, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen. Jouw lidmaatschap is dus belangrijk.

Vakbond en vakvereniging in een

Bij de VDNA gaat het verder dan alleen het vakbondsgedeelte. Waar we vroeger een zogenaamde gilde hadden, hebben we nu onze vakvereniging. Een belangenorganisatie van en voor personen die werkzaam zijn binnen dezelfde beroepsgroep, mensen die het ambtelijk vak uitoefenen. Net als van oudsher bij het gilde staat bij onze vakvereniging het delen van kennis en ervaring centraal. We hebben een netwerkfunctie, een netwerk van zogenaamde vakbroeders. Dit vinden wij belangrijk. Het vergroot de betrokkenheid en professionaliteit.  Het is ons streven om het ambt zo hoog mogelijk te houden, onder meer door professionalisering en het actualiseren (het op pijl houden) van ons vakmanschap. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van intervisies, bijeenkomsten en webinars.


Onderdeel van het ambtelijk apparaat

Wij zijn als ambtenaren een deel van de overheid. Voor de minister van binnenlandse zaken is het van groot  belang dat ambtenaren een zo goed mogelijk opererend apparaat zijn. Om dat te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat we in gesprek gaan en blijven met de minister,  zodat we met elkaar concrete plannen maken. Een goed opererende overheid willen we immers allemaal. Ook hier is onze functie tweeledig. Jan Hut neemt met zijn kennis en ervaring het vakbondsgedeelte voor zijn rekening.  Wij overleggen over de inhoudelijke invulling van het vakmanschap. Wij hebben bijvoorbeeld een visie over hoe het ambtelijk apparaat ingevuld moet worden. Het is belangrijk om continue te blijven reflecteren en eventuele verbeterpunten op te pakken. Wij zouden graag met de minister sparren over het hoe, wat en waarom.
Je kunt een prachtig ambiteus regeerakkoord uitdenken, maar dat moet wel handen en voeten gegeven worden. Daar ligt een mooie taak voor ons. Wij willen een goed opererende regering. Ambitieuze plannen moeten wel uitvoerbaar zijn. Daar is een ambtelijk apparaat voor nodig. De wederzijdse erkenning, dat we elkaar nodig hebben, is hier een belangrijke factor. Het is aan ons om die eerste stap te zetten.


Het ambtelijk vak verstevigen

Als vakvereniging zorgen we ook voor het faciliteren van relevant onderzoek. Maurits doet onderzoek naar het recht op Ambtelijk Vakmanschap.  In dit onderzoek verdiepen we ons in wat het ambtelijk vakmanschap zou moeten zijn. Ook werken we nauw samen met Stichting beroepseer. Zij verzorgen regelmatig webinars. Deze webinars zijn inhoudelijk en geven ruimte om met elkaar te discussiëren. Ook Beroepseer is nauw betrokken bij het onderzoek van Maurits. Ons doel is om het ambtelijk vak te verstevigen. Om je als mens te kunnen ontwikkelen. Het kunnen benutten van kansen en je werk zodanig doen en ervaren dat je het met plezier doet er er energie van krijgt. Hoe sta jij in  je in je vak?

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.