Geschiedenis

In 1919 kwam de arbeidswet tot stand. Het voornaamste doel was om arbeiders te beschermen. De arbeidsomstandigheden werden voor de werknemers vastgelegd.

Binnen de overheid waren er toen al een aantal verenigingen van ambtenaren met eenzelfde achtergrond. De VWA. De ARWI is in 1984 ontstaan uit een fusie van de VWA en de Vereniging van Rijksconsulenten van de Landbouw, vereniging 6 en 12 van de CHA.
Deze verenigingen zagen in het kader van de Arbeidswet mogelijkheden om voor hun leden de arbeidsvoorwaarden te behartigen. De verenigingen bundelden hun krachten en de Centrale van Hogere Ambtenaren (CHA) was een feit. Er kwamen nieuwe verenigingen bij, zoals de Vereniging van Hogere Ambtenaren bij Departenementen van Algemeen Bestuur. Hoge Colleges van Staat en Centrale Rijksdiensten VHA.

Waar de CHA zich voor de Tweede Wereldoorlog voornamelijk richtte op arbeidsomstandigheden, werd het, onder invloed van de geleide loonpolitiek, steeds belangrijker om ook de materiële belangen te behartigen. Het inhalen van een salarisachterstand in 1963 van ambtenaren is daar een duidelijk voorbeeld van. De CHA heeft daarin een belangrijk aandeel gehad In de zeventiger jaren van de 20e eeuw heeft de CHA, samen met een paar bonden uit de marktsector, de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel zonder een politieke of godsdienstige achtergrond opgericht. Voor onze vereniging betekende dat zowel middelbaar, als hoger personeel zich nu kon aansluiten. (VMHA)

In 2001 is de VMHA-ARWI ontstaan. Een fusie tussen de VMHA en de ARWI. De traditionele CHA bestaat niet meer. Ambtelijke diensten werden geprivatiseerd en de arbeidsvoorwaarden voor de overheid warden niet langer centraal geregeld.
Er kwamen eigen cao’s voor de verschillende categoriën. Zoals de sector Rijk, de gemeenten, het onderwijs enzovoort.  Vanwege privatiseringen konden ook functionarissen uit het bedrijfsleven lid worden. Men kon dus niet meer alleen spreken van ‘ambtenaren’ Zo werd de CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen) geboren.

Onze vereniging richt zich op de rijksoverheid in het algemeen. We zijn ingedeeld bij de sector Functionarissen Overheid (FO) Als FO hebben we een eigen cao en eigen arbeidsomstandigheden. Binnen de sector FO buigen we ons nu over de vraag of zoveel verschillende verenigingen moeten zijn en of dit passend is binnen de secort rijk, Wordt vervolgd!

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.