Gevolgen nieuwe pensioenstelsel: een aantal vragen en antwoorden!

Geplaatst op: 6 juni 2023
In de rubriek over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel is dit keer Fabian Ouwehand aan het woord. Fabian zit namens de CMHF in het verantwoordingsorgaan (tevens adviesorgaan) van het ABP en is lid van de VDNA.

Hoe waardeer jij het nieuwe stelsel?

“In mijn ogen is er veel voor te zeggen om groot onderhoud te plegen aan het huidige stelsel. Dat kan eigenlijk alleen door een nieuw stelsel te introduceren. Het nieuwe stelsel kent in mijn ogen veel goede elementen. Denk aan minder beloven en meer volgen van economische ontwikkelinge. Ook zal bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen op een veel eerlijker manier voor meer mensen beschikbaar komen”.

Hoe kijk jij aan tegen de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel?

“Die overgang is gruwelijk complex. Allerhande voorwaardelijke rechten die historisch gegroeid zijn moeten nu geprijsd worden om in iemands pensioenpot terecht te komen. Het nieuwe stelsel en de manier waarop de overgang moet plaatsvinden zijn nog omgeven met veel onzekerheden. Daardoor kunnen alleen wat algemene uitspraken worden gedaan. Over individuele gevallen kan heel weinig met zekerheid worden gezegd. Ik snap dat dit veel onzekerheid bij mensen kan veroorzaken”.

Er is veel te doen over het compenseren van 40 plussers. Hoe zit dat?

“In het huidige stelsel wordt de zogeheten doorsneesystematiek gehanteerd. In het huidige stelsel wordt de premie die jongeren betalen namelijk niet gebruikt voor die jongeren zelf, maar voor gepensioneerden. Pas later kantelt dat. Dat betekent dat 40 plussers nog weinig voor zichzelf hebben opgebouwd. Het nieuwe stelsel kent de doorsneesystematiek niet langer. Voor die 40 plussers die nog pensioen opbouwen wordt daarom terecht gepleit voor compensatie. Maar in welke mate moeten die worden gecompenseerd en wie moet die compensatie betalen? Die vragen zijn nu nog niet beantwoord”.

Wat gaan gepensioneerden merken van het nieuwe stelsel?

“Ik verwacht vooralsnog dat gepensioneerden niet zo veel zullen merken. Vermoedelijk zal het pensioen wat meer gaan schommelen. Als het economisch goed gaat, gaan pensioenen eerder omhoog dan nu. Als het economisch minder goed gaat zal de gezamenlijke buffer een dempende werking hebben”.

Wat zijn de gevolgen voor mensen die pensioen opbouwen?

“Als we de overgang van oud naar nieuw buiten beschouwing laten, dan zie ik voor de mensen die pensioen opbouwen voornamelijk voordelen. Vooral als je langer pensioen opbouwt, want pensioenopbouw gaat vanaf jongere leeftijd plaatsvinden. Dan heb je meer kans om een hoger pensioen op te bouwen dan in het huidige stelsel. Ik vind belangrijk dat de opbouw transparanter wordt”

Kunnen al berekeningen worden gemaakt van verschillen tussen oud en nieuw?

“Uiteraard kan er worden gespeculeerd en gerekend. Ik vind dat er nog teveel onzekerheden zijn om daar iets aan te hebben. We moeten geduld hebben.”

Welke rol kan de vakvereniging volgens jou vervullen?

“De vakvereniging zal namens de werkenden en gepensioneerden een zo goed mogelijke overgang naar het nieuwe systeem moeten uit onderhandelen. Ze kan helpen om vragen te bundelen, door te sluizen en eventueel te beantwoorden. De vakvereniging kan proberen informatie op maat te verstrekken. Tot slot kan de vakvereniging ook een rol spelen bij het organiseren van ledenraadplegingen. Ik verwacht dat die de komende tijd aan de orde komen op dit dossier.”

Frits Warnar
Lid VDNA
05-07-2023

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.