Ledenraadpleging transitieplan ABP pensioenen

Geplaatst op: 18 juni 2024
Op 5 juni organiseerde de VDNA een ledenraadpleging over het transitieplan pensioenen voor het ABP. Dit transitieplan kwam dit voorjaar gereed als uitkomst van onderhandelingen tussen de sociale partners. De kernvraag bij de ledenraadpleging is: kan de VDNA instemmen met het transitieplan? De VDNA moet immers op 24 juni bij de ledenvergadering aan de CMHF kenbaar maken of de vereniging in kan stemmen met het transitieplan. De conclusie is dat er geen brede steun is voor het transitieplan.

Acht leden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst en drie leden hebben vooraf per email hun mening kenbaar gemaakt.

De meningen van de leden over het transitieplan zijn verdeeld:

  • Een lid staat noch positief, noch negatief ten aanzien van het transitieplan;
  • Vijf leden zijn van mening dat de VDNA het transitieplan moet afwijzen;
  • Vijf leden menen dat de VDNA moet instemmen met transitieplan, maar met de enkele kanttekeningen()

De voorzitter van de werkgroep pensioenen heeft het bestuur van de VDNA geadviseerd om de CMHF te informeren over de verdeelde mening van de leden van de VDNA en een aantal opmerkingen te maken. Opmerkingen: over het gebrek aan transparantie tijdens het proces en onvoldoende budget voor compensatie van de indexatie-achterstand.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.