Tweede interview met Fabian Ouwehand

Geplaatst op: 21 november 2023
Dit is het tweede interview met Fabian Ouwehand, lid van de VDNA en sinds 2022 lid van het verantwoordingsorgaan van het ABP. De interviews worden periodiek gehouden in het kader van informatieverzameling over de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel.

Wat is de huidige stand van zaken vanuit jouw gezichtspunt?

In het Verantwoordingsorgaan bereiden wij ons al geruime tijd voor. Ik zit in de werkgroep die het nieuwe pensioenstelsel voorbereid en er is een enorme berg informatie om door te worstelen. Wat niet helpt is dat het wetstraject pas sinds afgelopen zomer klaar is, en de wet eindelijk is gestold en niet meer wijzigt. Qua regelgeving weten we nu waar we aan toe zijn……maar veel wordt nog ingevuld. Wij wachten soms knarsetandend nog steeds op dingen die komen gaan.

De Pensioenkamer, waar sociale partners (waaronder CMHF) onderhandelen over de invulling van de nieuwe pensioenregeling, is daar nu al een tijd mee bezig. Formeel weten we nog weinig over de contouren van het akkoord waar door de Pensioenkamer aan wordt gewerkt. We weten ongeveer waar in de Pensioenkamer over wordt gesproken, de denkrichtingen, maar zien de onderliggende (kans)berekeningen en cijfers nog niet. Wanneer er uiteindelijk een voorstel ter advies richting het Verantwoordingsorgaan komt, wil je natuurlijk wel al zaken hebben kunnen aangeven. Dit loopt na een moeizame start steeds beter, ook in deze fase, maar waar de input van het Verantwoordingsorgaan land weten we pas over een paar maanden.

Wat is het verwachte tijdpad?

Als het meezit bereikt de Pensioenkamer nog voor het eind van dit jaar een onderhandelaarsakkoord. Uiterlijk begin volgend jaar. Dat is ook zeer wenselijk omdat er nog heel veel vervolgstappen gezet moeten worden. Het bestuur van ABP zal het onderhandelaarsakkoord moeten accepteren om het vervolgens aan het Verantwoordingsorgaan voor te leggen. Ik verwacht dat dan heel veel informatie op tafel komt en duidelijk wordt of de verwachtingen waargemaakt worden en of het geheel evenwichtig is tussen de generaties.

Ook diverse andere partijen kunnen dan hun zegje doen.

Welke uitkomst verwacht jij van de transitie?

Ik ben optimistische van aard, dus dat kleurt mijn verwachtingen.
Mijn optimistische verwachting is dat mensen in het nieuwe stelsel grosso modo datgene krijgen waar ze in oude stelsel ook recht op hadden. Maar nu echt met indexatie. Het primaire verschil is dat je pensioenvermogen straks veel meer gaat meebewegen met de economie en dat dit gezien de resultaten van de afgelopen decennia, dit meer plusjes oplevert dan minnetjes.

Maar dat is de werking van het nieuwe systeem. Je moet eerst met al je pensioenaanspraken invaren in het nieuwe systeem. En dit is een herculaanse taak: iedereens unieke pensioenaanspraken, vaak met rechten op al niet meer bestaande regelingen, moeten berekend worden. Er zijn nogal wat knoppen waar je als ABP aan kan draaien. Keuzes daarin bepalen de gevolgen voor verschillende groepen mensen. Wat mij betreft moeten veel van die groepen een plusje krijgen in het nieuwe stelsel. Een enkele groep zal mogelijk een minnetje krijgen. Een evenwichtige verdeling is uiteindelijk voor iedereen het belangrijkste doel. Daarop toets ik het uiteindelijke resultaat van de Pensioenkamer.

Ik ben vol verwachting, maar ik reken niet op cadeautjes.

 

6 november 2023
Frits Warnar
Lid VDNA
Werkgroep pensioenen

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.