Ambtenaar: een bijzonder vak, en dat is het!

Geplaatst op: 25 april 2023

VDNA Themabijeenkomst i.s.m. Stichting Beroepseer

LET OP: WIJZIGING DATUM

Ambtenaar: een bijzonder vak, en dat is het!
Thijs Jansen, Stichting Beroepseer

Datum: 24 mei 2023, 15:00 uur
Plaats: ROC Mondriaan, Kon. Marialaan 9 in Den Haag, ingang INVITEZ

In de afgelopen decennia is de ambtenaar zich  ten onrechte steeds meer gaan zien als een gewone werknemer. De ambtenaar werkt aan zijn / haar  individuele competenties voor zijn/ haar individuele carrière.  Je zou dit de individualisering van de ambtenaar kunnen noemen: men is steeds minder  gaan zien wat het onderscheidende gemeenschappelijke kenmerk  is van ambtelijk vakmanschap.  Veel te weinig is daardoor onderkend dat deze functie wel degelijk  een belangrijk onderscheidend kenmerk heeft:  ambtenaren werken in een apparaat dat bevoegd is macht uit te oefenen over anderen en dienen dat deskundig, zorgvuldig en behoorlijk te doen.  Deze normatieve visie op ambtelijk vakmanschap was de afgelopen decennia ver weggezakt. Ze is weer tot leven gekomen door onder andere de Toeslagenaffaire. Deze renaissance van de normatieve visie op machtsuitoefening is dringend noodzakelijk en recent op gang gekomen. Thijs Jansen zal een overzicht en evaluatie geven van wat er nu in gang is gezet, en aangeven wat er zijns inziens nog dient te gebeuren.

Thijs Jansen is directeur van de Stichting Beroepseer (www.beroepseer.nl) en verbonden aan het Centrum  Èthos (Vrije Universiteit, Amsterdam). Hij heeft de afgelopen jaren heel wat gepubliceerd over de noodzaak van een normatieve visie op ambtelijk vakmanschap. Onlangs publiceerde hij met anderen het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap (2022). Eerder publiceerde hij o.a. Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag  (met Gabriël van den Brink, 2016) en Gezagsdragers. De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers (met Gabriël van den Brink en René Kneyber  (2012).

Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 22 mei 2023 op info@nieuweambtenaar.nl

Geef deze aankondiging s.v.p. door aan een collega!

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.