Wat beloven de grote politieke partijen op het gebied van ambtelijk vakmanschap?

Geplaatst op: 13 november 2023
Op het gebied van ambtelijk vakmanschap doen de grote politieke partijen een aantal beloftes.

GroenLinks-PvdA 

 • Afremmen van roulatie van (top)ambtenaren op de ministeries remmen
 • Uitvoeringsorganisaties actieve betrekken bij de beleidsvorming
 • Overheid minder afhankelijk van consultants en externe inhuur
 • In het aannemen van nieuwe ambtenaren sterker sturen op ervaringskennis
 • Meer ruimte voor ambtenaren om deel te nemen aan het publieke debat
 • Meer aandacht voor ethiek en open gespreksvoering binnen de overheid en waarderen ambtenaren die zich intern kritisch uitlaten over beleid
 • Lobbyregister voor de rijksoverheid waarin ambtenaren en politici vermelden met welke belangenorganisaties over welke onderwerpen contact is geweest voor het maken van beleid

NSC 

 • Vaker ambtenaren te raadplegen die belast zijn met de uitvoering door Tweede Kamerleden
 • Selectie van topambtenaren op basis van affiniteit met en (ervarings-)deskundigheid op het betreffende beleidsterrein.
 • Afschaffen Algemene Bestuursdienst
 • Rem op externe inhuur
 • Voorlopig bevriezen van het aantal ambtenaren bij departementen – met uitzondering van de Belastingdienst – wordt voorlopig bevroren
 • Consequenties doorvoeren wanneer ambtenaren de ambtseed schenden
 • Modernisering van wetgeving over ambtsmisdrijven door politici en ambtenaren
 • Bescherming klokkenluiders
 • Reductie aantal ambtenaren bij de rijksoverheid

VVD 

 • Ook (beleids-)ambtenaren en topambtenaren moeten kennis hebben van de uitvoeringspraktijk. Ruimte voor stages bij uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden
 • Ruimte in de uitvoering om af te wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot zijn of in strijd met de bedoeling van de wet
 • Bij de totstandkoming van beleid en wetten kijken of de uitvoering dat beleid ook waar kan maken. Doorgaan met de uitvoeringstoets bij nieuw op te stellen wetgeving en met de invoeringstoets nadat wetten in werking zijn getreden
 • Versterken onafhankelijk toezicht op de uitvoerende macht
 • Een aparte Wet op de rijksinspecties
Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.