Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023

Geplaatst op: 1 juni 2023
Op dinsdag 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit betekent dat de nieuwe pensioenwet ingaat op 1 juli 2023. Dan begint de transitiefase. In de wet is voorgeschreven dat die op 1 januari 2027 is afgerond. De minister heeft al aangekondigd pensioenuitvoerders een jaar extra te willen geven voor een zorgvuldige overgang.

Na akkoord hebben de pensioenuitvoerders tot 1 januari 2028 de tijd. Op werkenaanonspensioen.nl vindt u informatie over de verschillende fases in de transitie, met daarbij handige stroomschema’s om de transitie (verder) vorm te geven.

Via deze link vindt u de stemmingsuitslagen bij de ingediende moties.

Regelgeving

Tegelijk met de Wtp treedt op 1 juli ook onderliggende regelgeving in werking (zie links voor de laatste conceptversie). De definitieve versies worden uiterlijk 1 juli gepubliceerd.

Daarnaast kunnen nu concrete stappen worden ondernomen voor de inrichting van een aantal instanties:

  • Transitiecommissie: De transitiecommissie heeft tot doel om ondersteuning te bieden aan sociale partners, dan wel werkgever en werknemers, die niet tot overeenstemming kunnen komen over de afspraken die vastgelegd moeten worden in het transitieplan. Deze commissie zal per 1 juli 2023 van start gaan. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
  • Geschilleninstantie: In de Wtp is opgenomen dat alle pensioenuitvoerders verplicht zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. De minister zal hiervoor een of meer instanties aanwijzen. De intentie is dat dit uiterlijk 1 januari 2024 is gebeurd. Ook over de geschilleninstantie volgt meer informatie.

Binnenkort zal de procedure starten voor de benoeming van een Regeringscommissaris transitie pensioenen, die de voortgang van de transitie zal bewaken.

Via werkenaanonspensioen.nl wordt u ook op de hoogte gehouden van de planning van andere wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen, zoals het wetsvoorstel Keuzemogelijkheden nabestaandenpensioen, het opnemen van een bedrag ineens en het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding.

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.

© VDNA - alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling: Zoccolo.